“บางจากฯ ปันกันอิ่ม” เฟส 2 อุดหนุนผู้ค้า เยียวยาผู้รับ

ผู้ชมทั้งหมด 664 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บางจากฯ ปันกันอิ่ม >10 วัน >100 ร้าน >10,000 อิ่ม” เฟส 2 ระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 สนับสนุนอาหารจากผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยและร้านพันธมิตรในสถานีบริการน้ำมันบางจาก นำไปส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและผู้ด้อยโอกาส เช่น มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ ชุมชน ฯลฯ นับเป็นการช่วยเหลือ 2 ทาง ช่วยอุดหนุนธุรกิจของผู้ค้าขายที่ได้รับผลกระทบ และช่วยเยียวยาบรรเทาภาระแก่ผู้รับที่มีความเดือดร้อน

สำหรับในเฟสแรก (22-31 กรกฎาคม 2564) ได้ส่งมอบอาหารรวมกว่า 11,000 อิ่ม ให้กับโรงพยาบาลเกือบ 20 แห่ง ศูนย์พักคอยกว่า 10 แห่ง ชุมชน โรงเรียน มูลนิธิ สมาคม สถานสงเคราะห์ ฯลฯ อีกรวมกว่า 10 แห่ง เป็นการสนับสนุนร้านอาหารรายย่อยกว่า 40  ร้าน  โดยได้มีการดำเนินโครงการ “บางจากฯ ปันกันอิ่ม” ขนานกันไปในพื้นที่พระโขนง – บางนา อุดหนุนอาหารจากร้านค้าในพื้นที่ส่งไปยังหน่วยฉีดวัคซีน หน่วยตรวจโควิดเชิงรุก ศูนย์พักคอย แคมป์คนงานก่อสร้าง ชุมชน ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 รวมกว่า 5,000 อิ่ม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น สนับสนุนสินค้าและบริการของพ่อค้า แม่ค้า รอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากภายใต้โครงการ “บางจากดีต่อใจ” และปันกันอิ่มให้กับแคมป์คนงานก่อสร้างทั้งใน พื้นที่พระโขนง-บางนา และกทม. ปริมณฑล ด้วยการส่งมอบข้าวสารจากสหกรณ์การเกษตร คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปยังแคมป์คนงานก่อสร้าง 2,000 ถุง และต่อยอดโครงการ “บางจากฯ ปันกันอิ่ม” ในพื้นที่รอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ด้วยการให้ร้านอาหารในชุมชนจำนวน 15 ร้าน ทำอาหารแจกให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบโควิดฯ รับประทานฟรีร้านละ 100 อิ่มต่อวัน ระหว่าง 1-15 สิงหาคม 2564