บางจากฯ ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

ผู้ชมทั้งหมด 673 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบบัตรน้ำมันจำนวน 100,000 บาท แก่ นายนพดล ศรีหทัย บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าว ไทยพีบีเอส เพื่อนำไปใช้กับยานพาหนะที่ปฎิบัติหน้าที่ภายใต้ภารกิจของมูลนิธิไทยพีบีเอส ในการดำเนินการประสานส่งมอบความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19
ณ สำนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส