บางจากฯ ผนึกกำลัง วปอ.63 มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้ชมทั้งหมด 588 

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร และนางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.63 กลุ่ม “ไก่ฟ้า” ร่วมส่งมอบถุงยังชีพแก่ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รวมกว่า 200 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปทุมธานี ณ วัดเกริน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ ได้ทยอยส่งมอบถุงยังชีพไปยังปั๊มน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรผักไห่ สหกรณ์การเกษตรเสนา สหกรณ์การเกษตรบางบาล สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสหกรณ์การเกษตรโนนสูง สหกรณ์การเกษตรพิมาย ในจังหวัดนครราชสีมา

รวมทั้งจังหวัดชัยภูมิแล้ว รวม 1,300 ถุง พร้อมจัดสรรบัตรเติมน้ำมันบางจาก รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท สำหรับช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วม

โดยส่งมอบผ่าน องค์กร หน่วยงาน และทีมงานอาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วส่วนหนึ่ง และพร้อมส่งมอบความช่วยเหลือต่อเนื่องทันทีตามสถานการณ์