บางจากฯ พื้นฐานแกร่ง หุ้น BCP ได้รับเลือกเป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50

ผู้ชมทั้งหมด 213 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ได้รับเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 ในรอบครึ่งปีหลังของปี 2567 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP กล่าวว่า “การที่หุ้น BCP ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 เป็นผลจากความพยายามร่วมกันในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสร้างความเข้มแข็ง สู่การเป็นองค์กร 100 ปี (บางจาก 100X) การกระจายการลงทุน การดำเนินกลยุทธ์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมถึงเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานใหม่ๆ แสดงถึงขีดความสามารถและศักยภาพของบางจากฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดัชนี SET50 เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Performance Benchmark) หรือใช้เป็นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ในการออกตราสารทางการเงินต่าง ๆ การที่หุ้น BCP ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 จะสร้างความเชื่อมั่นและความน่าสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น”