บางจากฯ มอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie โครงการ “Win Green Go Green” ของ จส. 100

ผู้ชมทั้งหมด 1,180 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “Win Green Go Green ระยะที่ 2” ระหว่าง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC และ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สถานีวิทยุ จส.100) จำนวน 15 คัน ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสุขุมวิท 62 

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักและโครงการเพื่อสังคมของ จส.100 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี เพื่อร่วมสร้างสังคมสดใสในการเดินทางร่วมกันบนท้องถนน

บริษัท บางจากฯ ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ “Winnonie” (วินโนหนี้) ผู้นำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยแพลตฟอร์มให้บริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรหัวใจสีเขียวกับ จส.100 ผ่านโครงการ “Win Green Go Green” ในระยะแรก 15 คัน ไปเมื่อเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่ารถจักรยานยนต์ให้ครึ่งหนึ่ง เพื่อร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสในการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการประกอบอาชีพ และยังช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมสีเขียวที่ปลอดภัยไร้มลพิษ