บางจากฯ มั่นใจในทิศทางธุรกิจไบโอเทคโนโลยี เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บีบีจีไอ

ผู้ชมทั้งหมด 709 

หลังจากเข้าเป็นสมาชิกน้องใหม่ในตลาดทุนได้ไม่ถึงเดือน บมจ.บีบีจีไอ (BBGI) ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพของไทย ยังมุ่งมั่นเดินหน้าขยายธุรกิจในฐานะ Flagship ด้านธุรกิจชีวภาพ เพราะนอกจากกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ฯไปแล้ว ล่าสุด ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 อย่างบางจากฯ เอง นอกจากจะแสดงเจตจำนงล็อคหุ้นไม่มีการขายหุ้นเดิม 100% เป็นเวลา 1 ปี ก็ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มใน BBGI เช่นกัน ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า BBGI เป็นหนึ่งในธุรกิจ New S Curve ของการเสริมสร้างธุรกิจสีเขียวด้วยไบโอเทคโนโลยีของกลุ่มบางจากฯ เร่งเครื่องต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (High Value Bio-based Products – HVP) ด้วยเทคโนโลยี SynBio เพื่อตอบโจทย์การเติบโตทางธุรกิจ  รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของกลุ่มบางจากฯ ที่จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงต่อไป