บางจากฯ รับรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการฯ และอีก 3 รางวัลดีเด่น

ผู้ชมทั้งหมด 174 

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบ 4 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ได้แก่ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) และรางวัลดีเด่นระดับ Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) และด้านสินค้า/บริการ (Product/Service Excellence) ในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ปีที่ 21 โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัล ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล สะท้อนความสำเร็จด้านการบริหารจัดการองค์กรของบางจากฯ ในทุกมิติ

พิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023เป็นการเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ รวม 9 สาขารางวัล เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่องค์กรอื่นในการพัฒนาการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ โดยผลการตัดสินรางวัลพิจารณาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณารางวัลจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลสำเร็จจากการดำเนินงาน