บางจากฯ  รับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม จาก อบก. ต่อเนื่องปีที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 618 

นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหารความยั่งยืนกลุ่มบริษัทบางจาก เป็นผู้แทนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในระดับยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ ขับเคลื่อนความยั่งยืน โดยในงานพิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนประจำปี 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ บางจากฯ มีการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกและให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนทุกมิติ คือ มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม ในขณะที่พยายามลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ และขับเคลื่อนการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับโลก