บางจากฯ รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น จากภาพยนตร์โฆษณา

ผู้ชมทั้งหมด 499 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทภาพยนตร์โฆษณา จากภาพยนตร์โฆษณา “ข้าวแกง – ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง” ในพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 38 ประจำปี ค.ศ. 2021 จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยแสงธรรม

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้สร้างสรรค์สื่อที่ดี มีคุณค่า และส่งเสริมคุณธรรม อันจะนำความเข้มแข็งสู่สังคมและครอบครัวไทย เพื่อสนับสนุน ให้เกียรติ เป็นกำลังใจและให้เกิดสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ “ข้าวแกง” จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 35 ปีบางจาก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อสะท้อนปรัชญาในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงสังคมรอบด้านอยู่เสมอ โดยใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีการเผยแพร่ต่อในหลายประเทศอีกด้วย จนถึงปัจจุบันมียอดผู้ชมประมาณ 30 ล้านวิว