บางจากฯ ร่วมกับ กทพ. จัดทำสวนเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา “เติมสุข สู่สังคม”

ผู้ชมทั้งหมด 441 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม เพื่อจัดทำ สวนเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา “เติมสุข สู่สังคม” ฟื้นฟูพื้นที่ริมทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงสุขุมวิท 50 (ขาออก) ให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตย ผู้บริหารบริษัทบางจากฯ ร่วมงาน ณ บริเวณสวนไทรเฉลิมพระเกียรติ เลียบทางลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร ซอยสุขุมวิท 50

ความร่วมมือโครงการสวนเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา “เติมสุข สู่สังคม” ระหว่าง 3 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เดิมควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน จากการที่การทางพิเศษฯ ได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองเตย ใช้ที่ดินในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณซอยสุขุมวิท 50 สวนไทรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ โดยมีบางจากฯ เป็นผู้สนับสนุนการออกแบบและจัดสร้างให้สำเร็จลุล่วง         เป็นสวนสาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สำหรับดำเนินกิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกาย หรือใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ตามนโยบายสวน 15 นาที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้สะดวกขึ้น พร้อมกันนี้ ผู้บริหารจากทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ นอกจากจะปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว บางจากฯ ยังมีแนวคิดในการนำนวัตกรรมสีเขียว พลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้งจะร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านสุขุมวิท 62 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ บางจากฯ ยังมีแผนร่วมจัดทำสวน 15 นาทีในพื้นที่เขตพระโขนง บางนา และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โครงการความร่วมมือจัดทำสวนเทิดเพระเกียรติ 72 พรรษา “เติมสุข สู่สังคม” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เติมสุข สู่สังคม” ที่บางจากฯ ดำเนินการในปี 2567 เพื่อส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด แบ่งปันสู่สังคม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับคนไทย ในโอกาสที่จะก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของการดำเนินธุรกิจในปีนี้