บางจากฯ ร่วมกับ Andrew Biggs Academy ติวเข้มเทคนิคออนไลน์ให้ครูในโรงเรียนรอบโรงกลั่น

ผู้ชมทั้งหมด 797 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Mr. Andrew  Biggs กรรมการผู้จัดการ Mr. Isaiah Azulai หัวหน้าอาจารย์และหลักสูตร นางอสพาภรณ์ พิพัฒน์วิใล ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะครู สถาบัน Andrew Biggs Academy ร่วมจัดหลักสูตรออนไลน์  “New Normal English Techniques & Ideas Workshop for Teachers”

สำหรับครูในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับสถานการณ์ เพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญแก่ครู ให้มีเทคนิคการสอนออนไลน์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ รองรับรูปแบบการเรียนการสอนทั้งในยุค New normal และระบบการศึกษาในอนาคตที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยโครงการอบรมจะเริ่มในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 รุ่น รองรับจำนวนครูผู้สอนที่เข้าร่วมหลักสูตรได้ประมาณ 60 คน ครอบคลุมทั้งกลุ่มครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ