บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” 

ผู้ชมทั้งหมด 688 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการผลิตและการใช้ผ้าไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ระหว่าง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ ประธานวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบขวัญตา) ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพิธีเปิดงาน STYLE Bangkok 2024  

โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้เกียรติในพิธี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ นับเป็นการร่วมขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่สืบสานแนวพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้จากงานหัตถศิลป์ หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์การเรียนรู้ออกแบบขวัญตา) จะออกแบบลวดลายผ้าทอเป็นการเฉพาะให้กับผู้บริหารและพนักงานสวมใส่ โดยฝีมือตัดเย็บของวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู รวมถึงช่างฝีมือในชุมชนบ้านห้วยลึก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมการสร้างงานและรายได้ในชุมชนเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนอันเป็นการสร้างสังคมยั่งยืน Regenerative Society ตามแนวคิด “ส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด Regenerative Happiness” ในโอกาส 40 ปีบางจากฯ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ในปี 2567 นี้