บางจากฯ ร่วมรณรงค์ปิดไฟ ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

ผู้ชมทั้งหมด 544 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ และ นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง ร่วมรณรงค์ปิดไฟลดการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ เอ็ม ทาวเวอร์ และตลอดถนนสุขุมวิทในเขตพื้นที่พระโขนง เพื่อเชิญชวนให้พนักงาน ประชาชนและห้างร้านในพื้นที่ร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้งาน สร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อร่วมรักษ์โลก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในโครงการ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022) ณ บริเวณสภายวอล์คช่องนนทรี เขตสาทร ในฐานะที่บริษัท บางจากฯ เป็น 1 ในภาคีองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวที่เชิญชวนให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และองค์กรต่าง ๆ ร่วมลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกกว่า 7,000 แห่ง เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยการลดการใช้ไฟฟ้า และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

พร้อมกันนี้ สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ร่วมปิดไฟที่ป้าย Highway Sign รวมถึงอาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ของกลุ่มบางจากฯ ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย และนอกจากการการร่วมแสดงเจตจำนงในการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อลดโลกร้อน ในงาน 60+ Earth Hour 2022 พร้อมตั้งเป้าหมายการดำเนินการในปี 2565 แล้ว กิจกรรมปิดไฟในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่ง “โครงการ Bangchak 100x Climate Action ทุกคนช่วยได้” ของกลุ่มบางจากฯ ที่จะมีการสื่อสารและรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานและการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดโลกร้อนในระยะยาว ตลอดปี 2565 รวม 4 ด้าน

ประกอบด้วย 1. ด้านขนส่งมวลชน หรือการเดินทาง สนับสนุนการใช้มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า Winnonie และรถไฟฟ้า (EV) เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เป็นต้น 2. ด้านพลังงาน ดำเนินการลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานใหญ่บางจากฯ และการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก 3. ด้านพื้นที่สีเขียว ปลูกผักสวนครัวในโครงการพอพักผัก ในสวนลอยฟ้าบนอาคารสำนักงานใหญ่บางจากฯ และพื้นที่ปฏิบัติการอื่น ๆ เป็นต้น และ 4. ด้านขยะมูลฝอย

จัดโครงการขยะกำพร้า ร่วมกับ N15 Technology เพื่อรณรงค์ด้านการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และโครงการรณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกประเภท

อนึ่ง กลุ่มบางจากฯ ได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050