บางจากฯ ลงนามสนับสนุนสมาคมกีฬา ร่วมพัฒนานักกีฬาไทยสู่ระดับสากล

ผู้ชมทั้งหมด 627 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ ซึ่งบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2568-2571 เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บางจากฯ ร่วมลงนามกับ พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิมล ศรีวิกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และนายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยสากลไทยและสร้างศักยภาพบุคลากรด้านกีฬามวยสากลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาของบางจากฯ ซึ่งดำเนินอย่างต่อเนื่องทั้งในการสนับสนุน การจัดการแข่งขัน การสนับสนุนสมาคมกีฬาเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับสากลและระดับประเทศ บางจากฯ เป็น 1 ใน 38 หน่วยงาน ที่ร่วมให้การสนับสนุนสมาคมกีฬา 87 แห่งภายใต้การบริหารของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ สามารถวาง