บางจากฯ สนับสนุนบัตรน้ำมัน หนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ

ผู้ชมทั้งหมด 552 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ มอบบัตรน้ำมัน 200,000 บาท แก่ นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ เพื่อใช้ในการรับส่งผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ บางนา-ตราด กม.5 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมแต่ละกลุ่มมากขึ้นจากที่บางจากฯ ได้สนับสนุนบัตรน้ำมันแก่หน่วยงานต่างๆ ไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งโครงการส่งน้ำมันปันน้ำใจ X2 เพื่อช่วยวิกฤตโควิดที่ดำเนินการจบไปแล้วเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

สำหรับโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ ขนาด 450 เตียง ที่เปิดให้บริการรับผู้ป่วยโควิดสีเขียว-เหลืองอ่อน เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อรองรับวิกฤตเตียงขาด โดยเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนและมูลนิธิต่างๆ อาทิ เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ฯ อีอีซีเอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิอริยวรารมย์ และมูลนิธิพุทธรักษา