บางจากฯ สนับสนุนบัตรเติมน้ำมันโครงการ “แก่งปิงอารักษ์” ป้องกันไฟป่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

ผู้ชมทั้งหมด 357 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบบัตรเติมน้ำมันบางจาก แก่ ดร. เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อส่งมอบต่อให้กับ นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “แก่งปิงอารักษ์” ซึ่งชมรมฯ ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ในการลาดตระเวนทางน้ำ เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานฯ

โดยบัตรเติมน้ำมันบางจากจะใช้สนับสนุนค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับภารกิจต่าง ๆ เช่น สำหรับเครื่องเป่าลมเพื่อนำไปใช้ในการตัดเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ สำหรับรถจักรยานยนต์ รถกระบะและรถยนต์เพื่อการลาดตระเวน เฝ้าระวังและติดตามไฟ และสำหรับเรือลาดตระเวนในการลาดตระเวนตามลำน้ำ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจลดไฟป่าในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก โดยพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่มีไฟไหม้ป่าซ้ำซากมากที่สุดจุดหนึ่งของประเทศเฉลี่ยปีละกว่า 580,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม จากการที่ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการทำงานร่วมกับชมรมฯ อุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีมาตรการและปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นจริงจัง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ทำให้ในปี 2565 สามารถลดพื้นที่เกิดไฟเหลือเพียงไม่เกิน 1,000 ไร่ แต่ยังต้องเพิ่มการป้องกันตลอดลำแม่น้ำปิงเพื่อลดการล่าสัตว์ป่า และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานในพื้นที่อันเป็นสาเหตุของไฟป่าและฝุ่น PM 2.5

ทั้งนี้ การลดไฟป่า ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 แต่ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ นอกเหนือจากการดูดซับคาร์บอนโดยธรรมชาติของป่าไม้อีกด้วย