บางจากฯ สนับสนุนรางวัล Mahidol Science Communicator Award ม.มหิดล

ผู้ชมทั้งหมด 549 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรางวัล Mahidol Science Communicator Award 2021 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 63 ปี ของการก่อตั้งคณะฯ ณ วิทยาเขตพญาไท รวม 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลนักสื่อสารวิ ทยาศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2564 (2021 Rising Star Science Communicator Award) แก่ผู้จัดทำเพจเฟซบุ๊ก “นี่แหละชีวะ” และ “คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น”

และ รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (2021 Science Communicator Award) แก่ รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ และ ดร.แทนไท ประเสริฐกุล ซึ่งบางจากฯ ให้การสนับสนุนรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนแก่องค์กร บุคคลทั่วไป ที่มุ่งมั่นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากหรือเรื่องไกลตัวสำหรับบางคน มาสื่อสารให้เข้าใจง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัว น่าสนใจ

ทั้งนี้ ภายในงานนี้ มีการนำเสนอผลงานเด่นจากอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบปี 2564 และการมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และการสอนระดับคณะฯ และระดับชาติ 5 รางวัล พร้อมด้วยปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 27 ‘วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา กับ นโยบายสาธารณะ’ โดยคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี