บางจากฯ “สร้างงานปั้นอาชีพ”ชุมชน รอบโรงกลั่นฯพระโขนง

ผู้ชมทั้งหมด 1,334 

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดกิจกรรมและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ “บางจากสร้างงานปั้นอาชีพ” จัดอบรมวิชาชีพ สอนทำอาหารประเภทยำให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง เมื่อเร็ว ๆ นี้

โครงการนี้จัดให้กับผู้ที่กำลังหางาน ไม่มีรายได้ และผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี อาจารย์จุรีรัตน์ บัวบาล อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต เชฟวรินทร์ทิพย์ อาคมวิชิตชัย และเชฟวรลักษณ์ ระเบ็ง จากสถาบันการสอนทำอาหาร Little Bite ร่วมเป็นวิทยากร โดยผู้ชนะการแข่งขันจากการตัดสินของวิทยากรจะได้รับสิทธิ์ขายอาหารที่บริษัท บางจากฯ สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็มทาวเวอร์ และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง ตามเงื่อนไขที่บางจากฯ กำหนด และบางจากฯ จะเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีช่องทางการขายอาหารตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ยังให้ความรู้เรื่องการคิดต้นทุน ราคาขาย บัญชีรายรับรายจ่าย บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างมาตรฐานร้านค้าในชุมชน และมอบรางวัลขวัญใจมหาชน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แข่งขัน โดยมีพนักงานบางจากฯ มาร่วมชิมและเป็นกรรมการด้วย

โครงการนี้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 ให้ความรู้ด้านการทำอาหารเพื่อนำไปประกอบอาชีพกับชุมชนทั้งประเภทคาวและหวาน  พร้อมขยายไปสู่อาชีพสายช่างที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพและสร้างได้เลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคม