บางจากฯ หนุนรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

ผู้ชมทั้งหมด 168 

บางจากฯ ร่วมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในงานแถลงข่าวการรับมืมสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงความพร้อมในการร่วมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยการจำหน่ายน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ หรือเทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากรถยนต์ ซึ่งบางจากฯ เป็นผู้ริเริ่มจำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” หรือน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ มาตรฐานยูโร 5 เป็นรายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปลายปี 2562 เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

ทั้งนี้ บางจากฯ จะปรับสูตรน้ำมันดีเซลทุกลิตรที่จำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันบางจากและสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม (สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ปรับจากสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 224 สาขา ให้เป็นดีเซลปริมาณกำมะถันต่ำ เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 ที่มีค่ากำมะถันลดลงถึง 5 เท่า (น้อยกว่า 10 ppm) ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมของบางจากทุกลิตร ทั้งบางจาก ไฮพรีเมียม 97 พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ บางจาก ไฮพรีเมียมดีเซล S เป็นน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ดีต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีสลับแบตเตอรี่ Winnonie ของกลุ่มบริษัทบางจาก ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสีเขียวที่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ภายในงาน พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกียรติชมนิทรรศการของบางจากฯ โดยนางกลอยตาและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทบางจากให้การต้อนรับ