บางจากฯ เปิดปั๊มน้ำมันรับ “ขยะกำพร้าสัญจร” นำร่อง “เก็บกล่องสร้างบ้าน” 

ผู้ชมทั้งหมด 1,149 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าดูแลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในสังคมอย่างต่อเนื่องในปี 2566 หนุนการบริหารจัดการขยะตามแนวทาง Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) เปิดพื้นที่ปั๊มบางจากเป็นจุดรับขยะกำพร้า และรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิลในโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านฯ

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy มาโดยตลอด บางจากฯ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามแนวทาง Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสังคมจากปริมาณขยะถูกทิ้งในบ่อ สนับสนุนการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และลดปริมาณมลพิษทางอากาศจากการฝังกลบ โดยร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้พื้นที่สถานีบริการบางจากเป็นจุดรับขยะกำพร้าในโครงการ ขยะกำพร้าสัญจร กับ N15 เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการกำจัดหรือทิ้งขยะ เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี

นางกลอยตา กล่าวว่า บางจากฯ ได้ใช้พื้นที่ปั๊มเป็นจุดรับขยะกำพร้าสัญจรมาตลอดปี 2565 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีปริมาณขยะกำพร้าระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2565 จากปั๊มบางจาก ในกรุงเทพฯ รวมกว่า 65 ตัน ปั๊มบางจาก มาบตาพุด 5 ตัน และ Habito Mall 9 ตัน (ข้อมูลปริมาณขยะกำพร้าที่รวบรวมผ่านโครงการฯ ทั้งหมด 270 ตัน จากการเผยแพร่ของ N15 เทคโนโลยี) ความสำเร็จในการรับขยะกำพร้าดังกล่าว จึงได้มีการขยายระยะเวลาขยายระยะเวลาเปิดพื้นที่รับขยะกำพร้า 4 จุดในกรุงเทพฯและปริมณฑลต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคครัวเรือนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำได้ตลอดปี 2566

ทั้งนี้ นอกจากการบริหารจัดการขยะแล้ว บางจากฯ ยังได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 14 พันธมิตรในโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน ริเริ่มโดย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวนให้ประชาชนส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่ใช้แล้วและผ่านการทำความสะอาดแล้ว ณ จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วภายในสถานีบริการบางจาก โดยนำร่องเปิดจุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มในปั๊มบางจาก 10 จุด และต่อยอดขยายการตั้งจุดรับในพื้นที่อื่น ๆ  รวมทั้งสิ้น 23 จุด  เพื่อเป็นช่องทางรับกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีใช้แล้ว สำหรับรีไซเคิลไปทำวัสดุก่อสร้างบ้านประเภทต่าง ๆ อาทิ แผ่นหลังคา (Eco Roof) วงกบไม้สังเคราะห์ (Eco Door Frame) ไม้เทียมสังเคราะห์อีโค่ (Eco Wood) และ อีโค่ บริค (Eco Brick) เพื่อให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ฯภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ ผู้ที่ขาดแคลน ผู้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยต่อไป  โดยนอกจากจะเปิดพื้นที่เป็นจุดรับบริจาคแล้ว บางจากได้รณรงค์จัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม ในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมัน 11 แห่ง และสำนักงานของบริษัทอีกด้วย

“บางจากฯ พัฒนานวัตกรรมธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ โดยได้ประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปีค.ศ. 2050 และยึด BCG Economy Model เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญภายใต้แนวทางเพื่อการสร้างความยั่งยืน การสนับสนุนการรับขยะกำพร้าเพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดที่ถูกต้องและการเป็นพันธมิตรในโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน สะท้อนการให้ความสำคัญกับการดูแลวัสดุเหลือใช้ บริหารจัดการขยะ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาทำให้ก่อประโยชน์ใหม่  รวมถึงเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย”  นางกลอยตา กล่าวทิ้งท้าย

สถานีบริการที่เป็นจุดรับขยะกำพร้า 4 สถานี ได้แก่ 1) สาขาถนนบางนา กม. 16 2) สาขาพหลโยธินซอย 73 3) สาขาราชพฤกษ์ 2 และ 4) สาขารามอินทรา-คู้บอน ติดตามดูรายละเอียดตารางกิจกรรมขยะกำพร้าสัญจรได้ที่ Facebook Bangchak และ Facebook N15 Technology

จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในสถานีบริการบางจาก 10 จุด ได้แก่ สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาวิภาวดีรังสิต สาขารามอินทรา 71 สาขาสุขุมวิท 62 สาขาลาดพร้าว 101 สาขามหาดไทย สาขาเอกมัย สาขาอุดมสุข 45 สาขาเพชรเกษม 92 และสาขากาญจนาภิเษก 41 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มและขั้นตอนการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม ได้ที่

https://www.tetrapak.com/en-th/sustainability/planet/thaigreenshelter/how-to-collect