บางจากฯ เปิดโครงการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในเขตพระโขนงสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ผู้ชมทั้งหมด 2,573 

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พลตรีศิพันท์ ภาณววัฒน์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง ผู้แทนจากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท ยัสปาล จำกัด บริษัท ไทยโตอาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเปิด “โครงการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในเขตพระโขนงสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2566

“โครงการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในเขตพระโขนงสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” ริเริ่มจากการที่บางจากฯ ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่สามารถดำเนินการเพียงการปรับปรุงคุณภาพที่ปลายทาง และไม่สามารถดำเนินการได้เพียงผู้เดียว จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง บางจากฯ และสำนักงานเขตพระโขนง ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง เริ่มต้นจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในเขตพื้นที่พระโขนงมีบริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการในกลุ่มแรกจำนวน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท ยัสปาล จำกัด บริษัท ไทยโตอาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด  โดยบางจากฯ ซึ่งได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (Green Industry Level 5) ซึ่งเป็นลำดับสูงสุด สะท้อนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างและที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพระโขนง เพื่อที่จะขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวต่อไป

ในงานเปิด “โครงการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในเขตพระโขนงสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระโขนงที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อีโคสคูล (Eco-School)) ที่บางจากฯ ดำเนินงานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพระโขนง และโครงการรักษ์ ปัน สุข จูเนียร์ ที่บางจากฯ ดำเนินงานร่วมกับเอสซีจีเคมิคอลส์ มูลนิธิใบไม้ปันสุข รวมถึงนิทรรศการให้ความรู้อื่น ๆ เช่น ข้าวลดโลกร้อน Carbon Markets Club ฯลฯ รวมทั้งมีกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพริมคลองบางอ้อเพื่อเป็นแบบอย่างในการดูแลรักษาคลองสาธารณะภายในเขตพระโขนง ณ บริเวณหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64