บางจากฯ เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ BCP White Spirit 3040

ผู้ชมทั้งหมด 989 

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มสารทำละลาย (solvent) ภายใต้ชื่อ BCP White Spirit 3040 ให้กับรถยนต์คันแรก ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส และไม่มีกลิ่นฉุน มีคุณสมบัติในการทำละลาย และเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสี ทินเนอร์ การผลิตเรซิน เป็นต้น สามารถติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ธุรกิจอุตสาหกรรม เบอร์โทรศัพท์ 0 2335 4504 หรือ 08 1979 4949