บางจากฯ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 10 วัน มั่นใจมีน้ำมันเพียงพอช่วงเทศกาลปีใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 821 

บางจากฯ ให้ความมั่นใจ สถานีบริการน้ำมันบางจาก มีน้ำมันเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 10 วัน ระหว่างวันที่  24 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ  พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ในการนำน้ำมันสำรองตามกฎหมายกลุ่มน้ำมันดีเซลออกมาจำหน่ายเสริมจากปริมาณปกติที่รับจากโรงกลั่นบางจากมาจำหน่ายเพื่อช่วยบรรเทาภาวะตึงตัว และรองรับความต้องการใช้น้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

พร้อมทั้งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 10 วัน ระหว่างวันที่  24 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566  แม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับขึ้น และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง บางจากฯ จะปรับลดราคาลงด้วย เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ให้คนไทยทุกคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับครอบครัว ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าสถานีบริการน้ำมันบางจากจะมีน้ำมันเพียงพอรองรับความต้องการ