“บางจาก” ผนึก “องค์การสวนสัตว์ฯ” ขยายธุรกิจสีเขียว

ผู้ชมทั้งหมด 1,121 

“บางจากฯ” ลงนาม “องค์การสวนสัตว์ฯ” ร่วมเป็นพันธมิตรสีเขียว ศึกษาโอกาสขยายธุรกิจ สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือ ด้านการอนุรักษ์วิจัย การพัฒนาและขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน” เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียวต่าง ๆ (Green Initiatives) สำหรับให้บริการผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ ของ อสส.

รวมทั้งดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ชุมชน ตลอดจนพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยมีนางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ และนางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจากฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน และนายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีบีจีไอ และ รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากฯ กล่าวว่า เบื้องต้น บางจากฯ จะร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการสร้างสีสันและความสดชื่นต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่สวนสัตว์ ทดลองนำรถ Mobile อินทนิลไปเปิดจำหน่ายแก่ประชาชนภายในพื้นที่สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจในพื้นที่ของ อสส.

รวมถึงการขยายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกบัตรบางจากกรีนไมล์สกว่า 5 ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงสะสมคะแนนจากยอดเติมน้ำมัน แต่ยังมีส่วนร่วมในโครงการ “ต้นไม้ของคุณ” บนแอปพลิเคชั่นบางจาก ที่เปิดให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันบางจากทุกชนิดที่มีส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ จึงช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ได้ดี เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ

ปัจจุบัน สมาชิกบัตรฯ มียอดสะสมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำมันบางจาก เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้ อยู่ราว 1 ล้านต้นต่อเดือน บางจากฯ จึงมีความตั้งใจที่จะแปรยอดสะสมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้สู่การปฏิบัติให้สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวได้จริงบนพื้นที่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ฯ กว่า 14,000 ไร่ เพราะหากป่ามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ย่อมสร้างระบบนิเวศที่ดีต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ และเกิดความร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้เข้าใช้บริการ ทั้งยังมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนอีกด้วย

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า การอนุรักษ์และการจัดการสวนสัตว์สู่สากล โดยกำหนดเป้าประสงค์ที่พัฒนาองค์ประกอบด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเป็นต้นแบบการจัดการสวนสัตว์ และรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยองค์การฯ มีสินทรัพย์อยู่ 2 อย่าง คือ สัตว์และกายภาพ ลักษณะทางกายภาพขององค์การฯ มีต้นไม้และน้ำ เป็นตัวช่วยลดภาวะโลกร้อนกรอบและทิศทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดแนวคิดในการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) เพื่อการอนุรักษ์ และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างภูมิสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานธรรมชาติให้เข้ากับพื้นที่ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน การนำกลับมาใช้ใหม่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สร้างสภาวะน่าสบายให้เกิดขึ้นในพื้นที่สวนสัตว์ และทำให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ยังมีบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ในหัวข้อ “แนวคิดและนวัตกรรมสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาระบบนิเวศภายในสวนสัตว์” ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีภายหลังจากพิธีลงนามเสร็จสิ้น