“บาฟส์” คว้ารางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผู้ชมทั้งหมด 16,368 

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) แก่ หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ ในพิธีปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023) จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บาฟส์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ระดับโดดเด่น โดยได้ระดับ Gold 2 เหรียญขึ้นไป ด้านการชดเชยและด้านการดำเนินการ ทั้งนี้ บาฟส์ ได้เข้าร่วมการดำเนินงานองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) ตั้งแต่ปี 2565 สะท้อนถึงการเป็นองค์กรผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการจัดการก๊าซเรือนกระจก เน้นย้ำในเจตนารมณ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน  #BAFSเติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน