บาฟส์ อินเทค เปิดตัวรถเติมน้ำมันอากาศยานพลังงานไฟฟ้า100%

ผู้ชมทั้งหมด 1,325 

บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด บริษัทผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยานและระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ หรือ บาฟส์กรุ๊ป เปิดตัวรถเติมน้ำมันอากาศยานพลังงานไฟฟ้ารุ่น EV-HDC17LPM ซึ่งเป็นรถเติมน้ำมันอากาศยานแบบ Electric Hydrant Cart ที่ทำงานด้วยไฟฟ้าทั้งระบบ 100 % เน้นย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลักดันการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ท่าอากาศยานให้มากที่สุด โดยเริ่มนำมาใช้งานที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้ว

รถเติมน้ำมันอากาศยานพลังงานไฟฟ้ารุ่น EV-HDC17LPM เป็นรถเติมน้ำมันแบบ Electric Hydrant Cart ที่ประกอบไปด้วยรถแทรกเตอร์พลังงานไฟฟ้าและรถเติมน้ำมันแบบ Refueler ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งระบบ จึงทำให้มีขนาดเล็กลงเพื่อความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการเติมน้ำมันอากาศยานได้ทุกรุ่น โดยมีอัตราการไหลของเชื้อเพลิงอยู่ที่ 1,700 ลิตรต่อนาที และมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์จึงช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้มากถึง 6,300 ลิตรต่อปีหรือเทียบเท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 15 ตันต่อปี โดยปัจจุบัน บาฟส์ อินเทค ได้เริ่มนำรถรุ่นนี้มาให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทั้งนี้ บาฟส์ อินเทค ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการร่วมสนับสนุนโครงการ Airport Carbon Accreditation ในระยะที่ 3 ของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองอีกด้วย