บิ๊ก ITEL ซื้อหุ้นเข้าพอร์ต ตอกย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจ

ผู้ชมทั้งหมด 557 

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม หรือ ITEL หุ้นสตอรี่เด่น จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2565 “ณัฐนัย อนันตรัมพร” ซีอีโอไฟแรง เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ ITEL จำนวน 22.50 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 81.45 ล้านบาท เรียกได้ว่าสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นแบบเต็มๆ งานนี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อธุรกิจของ ITEL โดยบริษัทยังคงลุยหางานอย่างต่อเนื่อง ตามแผน New S-Curve ของบริษัท โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Security Analytics เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยอย่างครบวงจร และธุรกิจ Tele of Everything เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผลักดันธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต โดยเฉพาะภาวะปัจจุบันที่มีความต้องการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต ซึ่งมั่นใจว่าจะเติบโตได้ก้าวกระโดด และต่อเนื่องในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า