“บีซีพีจี” ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ผู้ชมทั้งหมด 728 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย 1. นายนิวัติ อดิเรก ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2. นายภูวดล สุนทรวิภาต ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป