บีซีพีจี มอบ 2 ลบ.หนุนโครงการ “งดให้ เพื่อให้”

ผู้ชมทั้งหมด 402 

นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และการลงทุน ผู้แทน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ตามโครงการ “งดให้ เพื่อให้” ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

โดยมีพลตำรวจโทโสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลตำรวจ

ทั้งนี้ บีซีพีจี ได้ดำเนินโครงการ “งดให้ เพื่อให้” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “Breath of the World ” หรือ ต่อลมหายใจให้โลก ผ่านแนวคิด งดจัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น