“บีซีพีจี” ลุยพัฒนาสายส่งไฟฟ้าในลาว รองรับธุรกิจขายไฟไปเวียดนาม

ผู้ชมทั้งหมด 1,213 

“บีซีพีจี” ทุ่ม 1,070 ล้านบาท เข้าลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าใน ลาว รองรับและต่อยอดธุรกิจขายไฟไปยังเวียดนามสร้างความมั่นคงในการผลิต การขายไฟฟ้าและการให้บริการสายส่งของบริษัทฯ ในลาว

นายนิวัติ อดิเรก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท   บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Nam Tai Power Sole จำกัด (Nam Tai) ในสัดส่วนร้อยละ 25 จากพงษ์ทรัพย์ทวี กรุ๊ป จำกัด (PSG) ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1,070 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมานั้น

การเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ บริษัทฯ ได้สิทธิ ร้อยละ 50 ของรายได้และผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งหมดที่ได้จากการพัฒนาโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า ขนาด 220 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าย่อยจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam Tai ใน สปป.ลาว เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity -EVN) ที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ

นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าว ยังจะเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจการให้บริการระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถเข้าร่วมบริหารธุรกิจในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในบริเวณใกล้เคียง ใน สปป.ลาว เพื่อส่งไฟฟ้าไปขายให้กับ EVN ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ มีความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามากขึ้น