“บีซีพีจี” เร่งพัฒนาโซลาร์ฟาร์มไต้หวันกว่า 469 MW คาดทยอย COD ปี65-68

ผู้ชมทั้งหมด 1,028 

“บีซีพีจี” ลุยขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ในไต้หวัน) คว้ากำลังการผลิตรวม 469 เมกะวัตต์ ชี้เพิ่มขีดแข่งขันหนุนเติบโตระยะยาว

นายนิวัติ อดิเรก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า บริษัท ได้เดินหน้าพัฒนาโครงการลงทุนพัฒนาในไต้หวัน คาดว่า จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565 – 2567 และสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2565 – 2568 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติวงเงินสำหรับการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวงเงินไม่เกิน 5,080 ล้านเหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 6,096 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 357 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 469 เมกะวัตต์

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นโครงการที่มีศักยภาพ โดยมีสัญญารับซื้อไฟระยะยาวในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่กับ  Taiwan Power Company ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) การลงทุนดังกล่าว จะช่วยต่อยอดและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งสามารถต่อยอดจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เมื่อรวมกับโครงการในประเทศญี่ปุ่นที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 117 เมกะวัตต์ จะทำให้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวม 586 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 45,000 ล้านบาท