บีทีเอสปรับเวลาเดินรถขบวนสุดท้ายหมด2ทุ่มเริ่ม22ก.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 567 

บีทีเอส บีอาร์ที และสายสีทอง ตอบรับนโยบายรัฐบาล และกทม. ปรับเวลาให้บริการเดินรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย 20.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 64

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติในการแก้ไข และบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด งดเดินทางระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น.

ประกอบกับทางกรมการขนส่งทางราง(ขร.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.)ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เพื่อให้ประชาชนลดการเดินทาง โดยเฉพาะการลดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวให้ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับเวลาให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามมาตรการจากทางรัฐบาล กรมการขนส่งทางราง และกทม. โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ปรับเวลาให้ผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้า สถานีต้นทางเวลา 20.00 น. และจะมีขบวนรถไฟฟ้าถึงสถานีปลายทางเวลา 21.00 น. รถไฟฟ้าสายสีทองปรับเวลาให้ผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้า ขบวนสุดท้ายที่สถานีต้นทางเวลา 20.30 น. และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ปรับเวลาให้บริการคันสุดท้ายที่สถานีต้นทางเวลา 20.30 น.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2 617 6000 (ตั้งแต่เวลา  06.00 -20.00 น. ) Line Official : @btsskytrain (ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.) หรือตรวจสอบสถานะการเดินรถได้ที่ App ‘BTS SkyTrain’ แฟนเพจ Facebook : รถไฟฟ้าบีทีเอส