บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัลเกียรติยศ “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” 

ผู้ชมทั้งหมด 236 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” ประเภทอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3M (MOVE, MIX, และMATCH) ที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนา และสร้างสรรค์ ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงบวกให้กับชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน