บีทีเอส ร่วมกับ คีนน์กรุ๊ป ส่งมอบความห่วงใยให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส

ผู้ชมทั้งหมด 1,148 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุมิตร  ศรีสันติธรรม  ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษา กลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนางอรนุช รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ผลิตภัณฑ์ “KEEEN Germ Killer Bio Disinfectant” (คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์) และผลิตภัณฑ์ใหม่ “Dr.KEEEN Hygienic Hand Foam” (ดร.คีนน์ ไฮจินิค แฮนด์โฟม) ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือแบบพกพา พร้อมเครื่องจ่ายโฟมล้างมืออัตโนมัติ จำนวน 36 เครื่อง รวมมูลค่า 10,606,800 ล้านบาท จาก ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด ผู้นำทางด้านไบโอเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และนางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวและฆ่าเชื้อโรคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าบีทีเอส ณ รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9)