บีทีเอส “ร่วมปลุกพลัง…ซุปเปอร์ฮีโร่” นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต คร้ังที่ 2 ประจำปี 2566

ผู้ชมทั้งหมด 12,963 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานใหญ่รถไฟฟ้าบีทีเอส นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร นายสุชาติ นิยมศิริวนิช ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน และนางจิตตพิมพ์ ฮัดเจสสัน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) “ร่วมปลุกพลัง…ซุปเปอร์ฮีโร่” นำทีมพนักงาน เจ้าหน้าที่ บริจาคโลหิต คร้ังที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งคร้ังนี้ ได้โลหิตรวมจำนวน 80,550 ซีซี เพื่อช่วยบรรเทาภาวะโลหิตสำรองขาดแคลนให้กับ สภากาชาดไทย และเพื่อเป็นการส่งมอบโลหิตต่อชีวิตให้แก่ผู้ที่ต้องการต่อไป