บีบีจีไอ ผนึก Fermbox Bio ทุ่ม 500 ลบ. ตั้ง รง.เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์

ผู้ชมทั้งหมด 346 

บีบีจีไอ จับมือ Fermbox Bio พันธมิตรระดับโลก ก่อตั้งโรงงาน CDMO เชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท

BBGI และ Fermbox Bio ประกาศความร่วมมือเพื่อนำศาสตร์ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (SynBio) มาสู่ประเทศไทย ด้วยการตั้งโรงงาน Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) ซึ่งเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์แห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีการหมักแบบแม่นยำ (Precision Fermentation) ด้วยถังผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่

BBGI และ Fermbox Bio ได้ลงนามข้อตกลงสัญญาร่วมทุนในการก่อสร้างโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ (CDMO)  โดยระยะแรกจะผลิตเอนไซม์ และขยายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (Synbio) ที่ล้ำสมัยที่สุด ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังผลิตทั้งหมด (Total Fermentation Capacity) มากถึง  1 ล้านลิตร ผลิตด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ทั้งนี้ BBGI จะเป็นผู้บริหารโครงการขนาดใหญ่นี้ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงาน ในขณะที่ Fermbox Bio ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาสังเคราะห์ และกระบวนการผลิต  และจะนำผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะทำการผลิตเชิงพาณิชย์มาผลิตที่โรงงานร่วมทุนนี้ด้วย

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI กล่าวว่า “BBGI ได้ทำพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Fermbox Bio บริษัทผู้นำด้านการวิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ด้วยกระบวนการหมักแม่นยำขั้นสูง การลงนามครั้งนี้เพื่อร่วมกันก่อตั้งบริษัทร่วมทุน BBFB (BBGI Fermbox Bio)  ซึ่งเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (CDMO) เชิงพาณิชย์แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ด้วยกระบวนการหมักที่มีความแม่นยำ และขานรับโมเดล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model – BCG Model) โดยโมเดล BCG นี้ จัดตั้งเพื่อยกระดับความยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพและเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

นาย Subramani Ramachandrappa ผู้ก่อตั้ง Fermbox Bio กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ BBGI เพื่อพัฒนาโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของชีววิทยาสังเคราะห์ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญ รองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอนาคต และช่วยปกป้องโลกของเรา โดย BBGI ได้ให้คำมั่นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และร่วมแบ่งปันมุมมองของเราเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์ที่จะต้องพึ่งพิงความร่วมมือระดับโลกเพื่อการเติบโต ในขณะที่เรามีความเชื่อมั่นที่จะแทนที่ห่วงโซ่อุปทานดั้งเดิมที่มาจากพืช สัตว์ หรือกระบวนการผลิตทางปิโตรเคมีที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม”

การลงทุนของ BBGI และ Fermbox Bio ในการสร้างโรงงาน CDMO แบ่งเป็น 3 ระยะ มีกำลังการผลิตในการหมักรวมถึง 1 ล้านลิตร ประมาณมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 3,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งเป็นระยะที่ 1 ด้วยกำลังการผลิตในการหมักรวมประมาณ 200,000 ลิตร มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ BBFB วางแผนที่จะตั้งฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biohub) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก  (EEC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศในทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ คาดว่าการก่อตั้งโรงงาน CDMO ในครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐอย่างเต็มที่

Fermbox Bio และ BBGI มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นผ่านนวัตกรรม ความร่วมมือ และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยความร่วมมือเป็นพันธมิตรนี้ แสดงถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาระดับโลก