บี.กริม“ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19”ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤต

ผู้ชมทั้งหมด 577 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ “บี.กริม บวร” (B.Grimm Smart Village) ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนในด้านต่างๆ บี.กริม มีความห่วงใย และพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ผ่านโครงการ บี.กริม “ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ชนิดแกลลอน แอลกอฮอล์สเปรย์พกพา และเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านบี.กริม วัดบี.กริม และโรงเรียนบี.กริม

โครงการ “บี.กริม บวร” เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปิดตัวที่หมู่บ้าน บี.กริม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีเป้าหมายสร้างเป็นชุมชนต้นแบบให้กับหมู่บ้านต่างๆ สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีของ บี.กริม ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน สังคม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอด 143 ปีที่ก่อตั้งองค์กร

นอกจากนี้ บี.กริม ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับเด็กๆ และคุณครูในโรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ บี.กริม ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษา และบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 50 ปี

“หมู่บ้าน บี.กริม ตั้งอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง อีกทั้งยังมีเด็กและผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวนมาก ต้องขอขอบคุณ บี.กริม ที่ให้ความช่วยเหลือ ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ต่างๆ มาให้ ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกอุ่นใจและสามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้ดียิ่งขึ้น” – ผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน บี.กริม กล่าว