บี.กริม รุกอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริม เปิดตัว บริษัทZenbio 

ผู้ชมทั้งหมด 419 

B. GRIMM Pharma รุกอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบวงจร เปิดตัว บริษัท Zenbio ชูจุดแข็งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ตอบรับเทรนด์สุขภาพโตก้าวกระโดด     

บี.กริม องค์กรธุรกิจที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 145 ปี โดยดำเนินธุรกิจในด้านพลังงานระบบงานอาคารและระบบงานอุตสาหกรรม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การขนส่ง และอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุด B.GRIMM Pharma หนึ่งในกลุ่มธุรกิจภายใต้ บี.กริม ได้เปิดตัวบริษัท Zenbio เพื่อรุกอุตสาหกรรมสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงยาเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเร็วๆ นี้ได้จัดงานเปิดตัวบริษัทพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ Probiotics  ผลิตภัณฑ์ตัวแรกภายใต้แบรนด์ Zenbio Pro BL8 เพื่อให้เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการเสริมสุขภาวะของคนไทย โดยภายในงานยังได้จัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “Benefits of Probiotics : Gut Health and Beyond” ให้แก่แพทย์ เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม   

ดร.นรา เดชะรินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ B.GRIMM Pharma เปิดเผยว่า การเปิดตัวบริษัท Zenbio  ภายใต้ B.GRIMM Pharma เพื่อรุกธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพแบบครบวงจรทั้งยาเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  บริษัท Zenbio ครอบคลุมตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตการขาย และ การตลาด ตลอดจนการจัดจำหน่าย รวมถึงเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ โดยชูจุดแข็งการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีงานค้นคว้าวิจัยรองรับทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากพันธมิตรทางการค้าทั่วโลก โดยให้ความสำคัญในการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ และมีงานวิจัยรับรองถึงประสิทธิภาพเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับคุณ โดยเราจะเดินหน้าด้านการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนายาเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี 

“Zenbio มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ ที่ได้รับการตรวจสอบและมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รับรองทั้งทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากพันธมิตรทางการค้าทั่วโลก โดยใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จัดเก็บและขนส่งตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค ทุกขั้นตอนต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน จากองค์กรชั้นนำที่น่าเชื่อถือ” ดร.นรา กล่าว  

ทั้งนี้ ผลจากการแพร่ระบาดของโควิด และโรคต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคโดยรวมหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในปัจจุบันเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีการขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

B.Grimm Pharma เป็นหนึ่งในธุรกิจของ บี.กริม ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ธุรกิจร้านขายยา โดยเริ่มเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกร้านขายยาสมัยใหม่ (ห้างสยามดิสเปนซารี่) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตลอดระยะเวลากว่า 145 ปี ที่ บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” โดยมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและสังคม