“บี.กริม เพาเวอร์” ปิดดีลซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลม 48 MW ในเวียดนาม

ผู้ชมทั้งหมด 702 

“บี.กริม เพาเวอร์” ปิดดีลซื้อหุ้น 80% “Huong Hoa Holding Joint Stock Company” เข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลม 48 เมกะวัตต์ ลุยขยายพอร์ต “พลังงานทดแทน” ในเวียดนาม ดันสู่เป้าหมานNet-Zero Carbon Emissions ในปี 2593

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด (บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100%) ในฐานะผู้ซื้อ ได้บรรลุผลสําเร็จตามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ Mr. Nguyen Van Quan (ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท) ในฐานะผู้ขาย และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้าถือหุ้นจํานวนร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดใน Huong Hoa Holding Joint Stock Company โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 161,000,000,000 เวียดนามดอง (หรือประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

โดย Huong Hoa Holding Joint Stock Company เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการ Huong Hoa 1 ตั้งอยู่ที่ Huong Tan commune, Huong Hoa district, จังหวัด Quang Tri สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (Electricity of Vietnam หรือ EVN) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นการร่วมการลงทุนกับ Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม โดย BGRIM ได้ร่วมพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 257 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน (Phu Yen) และได้รับรางวัลผู้พัฒนาโรงไฟฟ้ายอดเยี่ยมของประเทศในปี 2019 มาแล้วก่อนหน้า

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์จำกัด   (มหาชน)  หรือ BGRIM  กล่าวว่า ความสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถขยายการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนามได้เพิ่มขึ้น และเป็นการแสดงความพร้อมของ BGRIM ในการเข้าเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนหลักที่สำคัญภายใต้แผนพัฒนาพลังงานของประเทศเวียดนามที่มีแผนรองรับการขยายตัวอีกเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินโครงการ (Solar Farm) DAU TIENG ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 240 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูเยี่ยน ที่สำคัญยังตอบโจทย์การเดินหน้าขยายพอร์ต “พลังงานทดแทน” ของ บี.กริม เพาเวอร์ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม

“บริษัท พร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับประเทศไทยและภูมิภาค พร้อมเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ได้ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)”