บี.กริม COD โรงไฟฟ้า BGPM2R มาบตาพุด 140 เมกะวัตต์

ผู้ชมทั้งหมด 524 

บี.กริม COD โรงไฟฟ้า BGPM2R มาบตาพุด 140 เมกะวัตต์ ลุยขาย กฟผ. ยาว 25 ปี เพิ่มกำลังผลิตรวมสู่ 3,478 เมกะวัตต์ พร้อมเตรียม COD อีก 280 เมกะวัตต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด หรือ BGPM2R บริษัทย่อยของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM (บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 70%)  หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ประกาศเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 140 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า โครงการ BGPM2R ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซียมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี และส่วนที่เหลือเป็นการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรม

โครงการ BGPM2R เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม (SPP Replacement) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลง  โดยเป็นโครงการที่ 5 ที่เปิดดำเนินการ ซึ่งทำให้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 3,478 เมกะวัตต์ จากโครงการที่มีสัญญาซื้อขายแล้วทั้งหมด 4,055 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ บี.กริม เพาเวอร์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานอู่ตะเภา (U-Tapao) เฟสแรก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 18 เมกะวัตต์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานขนาด 50 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมอีก 2 โครงการ (BGPAT2&3) คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 280 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดการ COD ภายในปี 2566 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตเป็น 4,700 เมกะวัตต์ ในปี 2567 และเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 โดยมีสัดส่วนพลังงานทดแทนมากกว่า 50%