บ้านปูจัดประกวดออกแบบบอร์ดเกม Energy on Board ปีที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 463 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board” ออกแบบความยั่งยืนด้านพลังงานผ่านบอร์ดเกม ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้มาในหัวข้อ Driving Thailand’s E-mobility เดิน (บอร์ด) เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย ทางโครงการฯ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า รวมกลุ่มเป็นทีม ทีมละ 2-4 คน ไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน

โดยมีโจทย์คือให้ช่วยกันออกแบบบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ออกแบบเกมสำหรับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ใช้เวลาในการเล่นไม่เกิน 45 นาที ไม่จำกัดรูปแบบหรือแนวเกม ผู้ที่สนใจสมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3iwBx4T พร้อมอัปโหลดคลิปวิดีโอแนะนำทีมและผลงานบอร์ดเกมที่ส่งเข้าประกวด ความยาวไม่เกิน 5 นาที ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2564

ทางโครงการฯ จะคัดเลือกผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม ในวันที่ 7 กันยายน 2564 นี้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ทั้งเวิร์กชอปเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเวิร์กชอปการพัฒนาและออกแบบบอร์ดเกมโดยทีมงานบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) รายการแคสต์บอร์ดเกมที่มีผู้ชมสูงที่สุดในประเทศไทย โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 120,000 บาท

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก BANPU B-Sports Thailand: https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand

*ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอื่นๆ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบล่วงหน้า