บ้านปูสนับสนุนมูลนิธิแพทย์ชนบทตรวจเชิงรุกในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ผู้ชมทั้งหมด 699 

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิแพทย์ชนบท ในการจัดสรรถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารและยาที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยยากไร้ การจัดซื้อชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ รวมถึงเป็นค่าที่พักและค่าอาหารสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในภารกิจ “แพทย์ชนบทบุกกรุงฯ ครั้งที่ 3” ที่มีเป้าหมายในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยเร็วที่สุดและนำเข้าสู่กระบวนการรักษา หรือรับคำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองที่บ้านอย่างเหมาะสม ช่วยลดอัตราการติดเชื้อเพิ่ม ลดอัตราผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19

การสนับสนุนครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500    ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน