บ้านปูฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน

ผู้ชมทั้งหมด 2,226 

นายจิรเมธ อัชชะ (ตรงกลาง) ผู้อำนวยการสายอาวุโส – บริหารและพัฒนาองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง มูลค่ากว่า 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นกรณีเร่งด่วน ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในภาพนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ (ที่ 5 จากทางขวา) นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยนายชาลี วงศ์สายญาติ (ที่ 4 จากทางขวา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ และนายเรืองพจน์ พรมเสน (ที่ 5 จากทางซ้าย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ เป็นผู้รับมอบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ผู้บริหารและทีมงานบ้านปูฯ ยังได้ลงพื้นที่ประสบภัย ทั้งบ้านดอนแก้ว และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งอาคาร บ้านเรือน และทรัพย์สิน เพื่อมอบถุงยังชีพและส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยถุงยังชีพที่บริษัทฯ มอบให้กับชุมชนที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นจำนวนทั้งหมด 500 ถุง รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

บ้านปูฯ ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญในการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมยื่นมือช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติกับคนไทย เน้นบรรเทาความเดือดร้อนให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีบริษัทฯ หวังว่าการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนที่ยื่นมือช่วยเหลือสังคมในยามคับขัน จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้กับชุมชนได้ฟื้นฟูสู่ภาวะปกติต่อไป