บ้านปูเร่งช่วยเหลือ7โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงสูงกว่า11.7ล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 720 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)เร่งกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาล 7 แห่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ ห้องความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความดัน และชุด PPE รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,711,600 บาท

โรงพยาบาลทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลศรีธัญญา และโรงพยาบาลในต่างจังหวัดอีก 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสงคราม โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับโรงพยาบาลศรีธัญญา บ้านปูได้สนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยจิตเวชสำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และอำนวยความสะดวกให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

การสนับสนุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน