บ้านปู ชู Driving Thailand’s E-Mobility เกมขับเคลื่อนอนาคตEV

ผู้ชมทั้งหมด 1,024 

ในแวดวงยานยนต์โลก เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ของธุรกิจนี้ที่ปรับเปลี่ยนจากการใช้ยานยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาป หรือเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน สู่ประเภทยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ที่ใช้ทั้งพลังงานจากน้ำมันและพลังงานจากไฟฟ้า ก่อนที่เทรนด์โลกจะก้าวต่อไปสู่การโอบรับการใช้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ที่เพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศก็พร้อมนำเสนอนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพราะแท้จริงแล้ว ยานยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่เทรนด์ที่กำลังมา แต่การหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอาจเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ในการเลือกใช้พลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงขับเคลื่อนโลกของเราให้เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในอนาคต

หลังความสำเร็จของการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand” ในปีที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านพลังงาน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงสานต่อโครงการประกวดนี้อีกครั้งในปีที่ 2 กับหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน (บอร์ด) เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย” ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจเทรนด์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรง และใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบอร์ดเกมขึ้นแล้ว การดำเนินโครงการนี้ยังตอกย้ำแนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนของบ้านปูภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ในการมุ่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่สะอาดและฉลาดขึ้นอีกด้วย

หลังจากที่โครงการได้ปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จึงได้ตัวแทนนิสิตนักศึกษา 31 คน จาก 15 มหาวิทยาลัย มาร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อติดอาวุธความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบบอร์ดเกม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและให้บริการคาร์แชร์ริ่งแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานจากหน่วยงานธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้าของบ้านปู และผู้เชี่ยวชาญในวงการบอร์ดเกม เพื่อให้ทุกทีมได้เติมความรู้และเก็บแรงบันดาลใจเอาไปต่อยอดผลงานบอร์ดเกมยานยนต์ไฟฟ้าของตนเองกันต่อไป

ภายในงานเวิร์คช็อป นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่า “โครงการ BANPU B-Sports Thailand เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบ้านปู และทีมงานบอร์ดเกมไนท์ โดยเห็นว่าบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในขณะเดียวกัน การสร้างบอร์ดเกมเพื่อใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน สามารถทำได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์ ลดทอนข้อจำกัด จึงจัดการประกวดออกแบบบอร์ดเกมขึ้น โดยนิสิตนักศึกษาจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารในบอร์ดเกมอย่างลึกซึ้งผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้จริงในขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายของการประกวด คือการพัฒนาผลงานบอร์ดเกมที่ทั้งสนุก และผู้เล่นยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในคราวเดียวกันอีกด้วย”

นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส – กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ยังแชร์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้น้องๆ ฟังว่า “หากเราพูดถึงคำว่า ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’  จะหมายรวมถึงยานยนต์หลากหลายประเภทที่ไม่ใช่แค่ยานยนต์ทางบก แต่ยังรวมถึงยานยนต์ทางน้ำและทางอากาศด้วย ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถบรรทุก เรือ หรืออากาศยานอย่างโดรน ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นได้จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีนโยบายที่ส่งเสริมทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา platform การให้บริการ มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต มีความพร้อมในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย และเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยสิ่งสำคัญที่ทางบ้านปูอยากเน้นย้ำกับน้องๆ ก็คือ จะทำอย่างไรที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในประเทศไทยได้”

ทางด้าน นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย กล่าวว่า “ในภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนั้น เราได้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตรถยนต์หลากหลายแบรนด์ที่นำเสนอรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า 100% ออกสู่ตลาดมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ส่วนในฝั่งของภาครัฐ จากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ หรือบอร์ดอีวี ทำให้เราเห็นเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตมากขึ้น

ด้วยความตั้งใจที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ให้ได้ตามเป้าหมาย บอร์ดอีวีได้กำหนดนโยบาย 30/30 ที่ว่า ภายในปี ค.ศ. 2030  ยานยนต์ที่ผลิตภายในประเทศร้อยละ 30 และยานยนต์ที่จดทะเบียนร้อยละ 50 จะต้องเป็นยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) และในประเทศไทยต้องมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะแบบฟาสต์ชาร์จอย่างน้อย 12,000 จุดทั่วประเทศภายในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น บอร์ดอีวียังได้พิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งกับผู้ผลิตรถยนต์และผู้บริโภคด้วย

โดยในกรอบระยะเวลาที่กำหนดภายในปี ค.ศ. 2030 ประเทศไทยคาดว่าจะสามารถผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถปิคอัพที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้รวมอย่างน้อย 725,000 คันต่อปี ส่วนในระดับโลก จากการศึกษาของ BloombergNEF คาดการณ์ว่าจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าจะคิดเป็น 50% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2035 ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ยานยนต์ไฟฟ้าคือเทรนด์สำคัญของโลกที่กำลังมา ดังนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง”

ปิดท้ายด้วยคำแนะนำดีๆ ของรุ่นพี่ผู้เป็นบอร์ดเกมดีไซเนอร์อย่าง นายพีรัช ษรานุรักษ์ จากเพจ Wizards of learning ผู้พัฒนาบอร์ดเกม Pizza Master ที่บอกว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับออกแบบบอร์ดเกมก็คือความอยากทำและความสนใจหลงใหลในสิ่งนั้นๆ เมื่อเรามีความสนใจอยากทำ เราก็จะต้องหาข้อมูลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างตอนที่ผมทำเกมของตัวเอง ผมหาดูหนังสยองขวัญเยอะมากเพื่อเก็บรายละเอียดมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบบอร์ดเกม การประกวดของน้องๆ ในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน หากเราจะทำบอร์ดเกมในหัวข้อเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ผมคิดว่ามีหลายแง่มุมที่น่าสนใจมากๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ ลองเลือกมาสักมุมหนึ่งแล้วหาข้อมูลในแง่มุมนั้นให้ลึกและละเอียดที่สุด ผมคิดว่าน้องๆ น่าจะค้นเจอแรงบันดาลใจดีๆ ที่อาจนำไปสู่การสร้างบอร์ดเกมที่แปลกใหม่และไม่เคยมีมาก่อนได้”

โครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกม Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand ในปีนี้ที่มาพร้อม หัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน(บอร์ด)เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย” จะก้าวต่อไปในทิศทางไหน และน้องๆ แต่ละทีมจะคิดและสร้างสรรค์บอร์ดเกมออกมาในรูปแบบใด ต้องรอติดตามชมกันต่อไป ระหว่างนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารจากโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก BANPU B-Sports Thailand: https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand