“บ้านปู” ช่วยผู้ประสบภัยในจ.กาฬสินธุ์ มูลค่า 2.2 ลบ.

ผู้ชมทั้งหมด 246 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับโรงครัว มูลค่า 2.2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิเพชรเกษม เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการสนับสนุนครั้งนี้จะสามารถแจกจ่ายอาหารปรุงสุกได้กว่า 90,000 กล่องเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บ้านปูให้ความสำคัญในการเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและวาตภัยที่เกิดขึ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 14 ล้านบาท โดยมุ่งหวังว่าความช่วยเหลือจากเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน