บ้านปู ช่วยเหลือสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมูฟออนวิกฤติโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 567 

บ้านปู รวมพลังขนส่งความช่วยเหลือสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมูฟออนวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกันสนับสนุนให้บริษัทลูก บ้านปู เน็กซ์ เดินหน้าภารกิจที่ 2 ในโครงการ ‘มูฟมี อาสาขนส่ง’ ภายใต้ ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ โดยร่วมกับเครือข่าย Food for Fighters ขนส่งอาหาร และถุงยังชีพ โดยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมนำชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น (Home Isolation Kits) มอบให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19