บ้านปู ผนึก สวทช. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเร่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ผู้ชมทั้งหมด 244 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมในการเร่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช.  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด และดร. ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ Head of Digital and Innovation บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รวมถึงดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานอุตสาหกรรมและชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ บ้านปูมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ทั้งในกระบวนการทำงานและการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางการลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter

สำหรับความร่วมมือกับ สวทช. นี้ จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรทั้งในภาพใหญ่ คือ ภาพด้านกลยุทธ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทางคาร์บอน และความร่วมมือในระดับนานาชาติที่ทั้งสององค์กรมีเครือข่าย และประโยชน์ในทางปฏิบัติ ทั้งความร่วมมือเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล รวมถึงการแลกเปลี่ยนทักษะและองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทั้งสององค์กรอีกด้วย