บ้านปู มอบ 3 ลบ.ช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

ผู้ชมทั้งหมด 385 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับโรงครัว มูลค่า 3 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิเพชรเกษม เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัย ในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

โดยการสนับสนุนครั้งนี้จะสามารถแจกจ่ายอาหารปรุงสุกได้กว่า 150,000 กล่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

บ้านปูยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังว่าความช่วยเหลือจากเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน