บ้านปู หนุนสร้างห้องตรวจเชื้อโควิด พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า8.3ล้านให้รพ.ราชพิพัฒน์

ผู้ชมทั้งหมด 683 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพฯ รวมมูลค่า 8,352,000 บาท สำหรับการสร้างห้องตรวจเชื้อโควิด-19 รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวัดสัญญาณชีพ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ พร้อมส่งมอบหน้ากาก N-95 และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 6,000 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลดังกล่าวให้เกิดความคล่องตัว และเป็นไปด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามขนาด 200 เตียง เพื่อการตรวจหาเชื้อและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงในเขตบางแคและพื้นที่ใกล้เคียง ลดความแออัดของผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

การสนับสนุนครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500    ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน